Informacja dla Rodziciów , którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dnia 11 marca 2019r zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rektutacyjnym. Listy dzieci będą dostępne na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.
Od 11 marca 2019 roku do 14 marca 2019 roku rodzice kandydata zakwalifikowanego muszą potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do zasad ogólnych rekrutacji (dostępnego w zakładce Nabór 2019).
Uwaga! Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzą woli zapisu dziecka do przedszkola, wówczas traci ono przydzielone mu miejsce.